ARS of Eastern US

Հ.Օ.Մ.-Ի Ա․Մ․Ն․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ 100-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ ԵՒ ՊԱՏՈՒԵՑ ԱՆԺԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԸ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 30-էն մինչեւ Կիրակի, Հոկտեմբեր 3, Պոսթընի մէջ տեղի ունեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Ամերիկայի Արեւելեան շրջանի 100-րդ պատգամաւորական ժողովը։ Շաբաթ երեկոյեան, Ուոթըրթաունի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ յարկին ներքեւ տեղի ունեցաւ աւանդական ճաշկերոյթը նախագահութեամբ Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի, հանդիսավարութեամբ Հ․Օ․Մ․-ի Ա․Մ․Ն․ արեւելեան շրջանի ատենապետուհի՝ Անի Աթթարի։ Ձեռնարկը մեկնարկեց Ալլա Պետրոսեանի «Մեր Հայրենիք» քայլերգովContinue reading “Հ.Օ.Մ.-Ի Ա․Մ․Ն․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ 100-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ ԵՒ ՊԱՏՈՒԵՑ ԱՆԺԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԸ”

ARS of Eastern USA convenes 100th Convention

WATERTOWN,  Mass. —The 100th Convention of the Armenian Relief Society Eastern United States of America (ARS-EUSA) convened from Sept. 30 to Oct. 3, 2021 at the Hampton Inn Suites in Watertown, MA. Seventeen chapters were represented with 34 delegates, as well as the Board of Regional Directors. Central Executive Board (CEB) chairperson Nyree Derderian, ARSContinue reading “ARS of Eastern USA convenes 100th Convention”

ARS of Eastern USA hosts banquet in honor of its 100th Convention

WATERTOWN, Mass. — On Saturday, October 2, the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA held a banquet in honor of the 100th convention in the hall of St. Stephen’s Armenian Apostolic Church. The event kicked off with the singing of the Armenian anthem by Alla Petrosyan and the singing of the ARS anthem byContinue reading “ARS of Eastern USA hosts banquet in honor of its 100th Convention”

Angele Manoogian to receive ARS of Eastern USA Lifetime Achievement Award at Boston gala

BOSTON, Mass.—The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA has announced that it will honor ARS member, humanitarian and community leader Angele Manoogian with the Lifetime Achievement Award at the 2021 Anniversary Banquet. The banquet is set to take place on Saturday, October 2, at the St. Stephen’s Armenian Church of Watertown. “Our community andContinue reading “Angele Manoogian to receive ARS of Eastern USA Lifetime Achievement Award at Boston gala”

ARS of Eastern USA Awards 46 Students with Scholarships

WATERTOWN, MA. – On July 7, 2021, the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA announced that it is providing 46 graduate and undergraduate students with scholarships totalling $48,500 hailing from 41 universities and colleges from 9 US States (California, Illinois, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia), the Nation’s Capital, WashingtonContinue reading “ARS of Eastern USA Awards 46 Students with Scholarships”

Lifting Our Communities: ARS Eastern Region Responds to Pandemic

The Armenian Relief Society Eastern Region (ARS of Eastern USA) has always been at the forefront of relief efforts and humanitarian aid during times of crisis for the Armenian people, both in the homeland and in the diaspora. When the novel coronavirus crisis began, the ARS of Eastern USA sprang into action, both in theContinue reading “Lifting Our Communities: ARS Eastern Region Responds to Pandemic”

ARS Eastern US Chapters, Supporters Donate $25,000 to Lebanon Emergency Relief

WATERTOWN, Mass. – The Armenian Relief Society (ARS) of the Eastern US has announced that it is donating $25,000 to the ARS Central Executive Board in response to the Lebanon Emergency Appeal for three ARS relief programs—the Hope Package, the Care Support and the Hot Meal. Earlier in the year, as the ongoing political, economicContinue reading “ARS Eastern US Chapters, Supporters Donate $25,000 to Lebanon Emergency Relief”

University Students Converge for ARS Norian Youth Connect

Photography by Knar Bedian NEW YORK, NY—The ARS Norian Youth Connect Program’s latest installment on February 29 galvanized university students from all over North America. More than 100 students converged on Columbia University for a day of lectures and discussions from leading scientists, artists, journalists and scholars. The program featured journalist Raffi Khatchadourian (The NewContinue reading “University Students Converge for ARS Norian Youth Connect”